x

Hoeveel m³ heb ik nodig?

BRL 9335-4

Wij beschikken over de juiste certificering voor de verkoop van grondproducten zoals teelaarde en bemeste tuinaarde.

NL-BSB productcertificaat 9335-4

Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten
Wij zijn producent van bodemverbeterende kwaliteitsproductenvan onder andere teelaarde, bemeste tuinaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten als volgt genoemd; Samengestelde Grondproducten. Dit zijn producten, die zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garanderen wij, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden hetgeen betekend dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Met deze protocollen geven wij invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren).

Onze producten conform BRL 9335-4

Natuurlijk goed in big bags

De big bags worden zorgvuldig en binnen vijf werkdagen geleverd. Vanaf vijf kuub kunnen wij de producten ook losgestort (=onverpakt) versturen. Maximaal één losgestort product per bestelling. Onze website rekent de bezorgkosten automatisch voor u uit tijdens het bestelproces. U kunt uw bestelling indien gewenst zelf ophalen in Soest.